Valors i principis

Des de la Fundació Gentis:

Tenim una activitat contínua de producció i intercanvi de béns i/o serveis: gestionem serveis d'atenció a les persones i produïm productes, que permeten donar feina a persones en situacions precàries i/o de risc socials.

  • Perseguim una finalitat social explícita i principal: treballem per a la justícia social i la igualtat d'oportunitats per a tothom.
  • Som una organització sense ànim de lucre que forma part d'un grup d'organitzacions sense ànim de lucre i destinem els romanents a assolir la nostra finalitat social.
  • Som una entitat independent i tenim autonomia organitzativa independent de l'administració pública o d'una empresa amb ànim de lucre.
  • Comptem amb un sistema de governança inclusiva: Hem construït processos de presa de decisions participatius i sistema de direcció estratègica.
  • Vista d'una taula de treball. D'enfront hi ha un ordinador portàtil amb codi a la pantalla. A la dreta hi ha una taça i a l'esquerra un telèfon mòbil. De fons hi ha una pantalla d'ordinador d'esquenes i es veuen parts d'un teclat i un ratolí.